Światowe dostawy aluminiowych puszek aerozolowych wzrosły o 6,6%

Światowe dostawy aluminiowych puszek aerozolowych wzrosły o 6,6%

Międzynarodowa Organizacja Producentów Aluminiowych Pojemników Aerozolowych (AEROBAL) podała, że ​​w pierwszej połowie 2023 r. globalne dostawy realizowane przez jej członków wzrosły o 6,6%, do nieco ponad 3,2 miliarda sztuk.

Wzrost rynku wynika głównie z dużego popytu ze strony dominujących wolumenowo obszarów dezodorantów, lakierów do włosów i pianek do włosów, które wzrosły o około 8% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.
Pozytywnie rozwijał się także popyt ze strony sektora farmaceutycznego, który wzrósł o prawie 5%.

Jak podało stowarzyszenie, dostawy na rynek pianek do golenia były niezwykle zadowalające, a nawet wzrosły w przedziale średnio dwucyfrowym.
Natomiast popyt ze strony mniej istotnych wolumenowo sektorów żywności i artykułów gospodarstwa domowego spadł odpowiednio o 2,5% i 12,5%.
Dostawy do 27 państw członkowskich UE i Wielkiej Brytanii silnie motywowały wzrost rynku, podobnie jak dostawy do Ameryki Południowej i Północnej. Ich liczba wzrosła odpowiednio o 11% i 6%.
Jednakże popyt z Azji, Australii i Afryki uległ stagnacji, natomiast dostawy na Bliski Wschód spadły o około 8%.

Zrównoważony rozwój na pierwszym miejscu
Zrównoważony rozwój nadal znajduje się w centrum zainteresowania całej branży i wśród jej klientów, aby osiągnąć możliwie najniższy ślad CO2 opakowania.

W związku z tym popyt na puszki aluminiowe zawierające możliwie największą ilość materiału pochodzącego z recyklingu pokonsumenckiego jest duży. Jednak globalna dostępność wysokiej jakości złomu aluminiowego potrzebnego do wymagającej technicznie produkcji aluminiowych puszek aerozolowych jest ograniczona.

Kolejnym kluczowym zadaniem jest spójny projekt recyklingu, zapewniający pomyślny i bezpieczny powrót aluminiowych puszek po aerozolu do obiegu recyklingu materiałów przy minimalnym wkładzie materiału i złożoności opakowania.

– Producenci aluminiowych puszek aerozolowych podejmują to wyzwanie i stale współpracują ze swoimi partnerami w łańcuchu dostaw nad innowacyjnymi i jeszcze bardziej zrównoważonymi koncepcjami puszek” – powiedział sekretarz generalny AEROBAL Gregor Spengler.

Warunki gospodarcze i niedobory siły roboczej pogarszają nastroje
Słabnąca gospodarka światowa, utrzymująca się wysoka inflacja i niedobory rąk do pracy pogarszają nastroje w branży aluminiowych puszek aerozolowych, mimo że popyt na puszki aerozolowe jest obecnie nadal zadowalający, twierdzi AEROBAL.

– W szczególności utrzymująca się inflacja powoduje niepewność zarówno wśród naszych firm członkowskich, jak i konsumentów. Firmy borykają się z wyższymi stopami procentowymi i kosztami inwestycji, a konsumenci cierpią z powodu dalszej utraty siły nabywczej. Nie wiadomo, czy te zmiany wpłyną z całą siłą na branżę puszek aerozolowych. Mamy nadzieję, że poziom inwestycji w naszej branży pozostanie wysoki, co pozwoli na dalsze zwiększanie konkurencyjności. Co więcej, popyt na szybko zbywalne towary konsumpcyjne, takie jak puszki aerozolowe, w przeszłości był w stanie w dużej mierze oddzielić się od negatywnych cykli gospodarczych. Mamy nadzieję, że tak będzie również w drugiej połowie 2023 roku – podsumował Spengler

 

Źródło: AEROBAL, https://www.aerobal.org/press.html