Polski Związek Pracodawców Przemysłu Aerozolowego

Deklaracja członkowska

Złożenie deklaracji członkowskiej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Aerozolowego oznacza, że osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorstwa została zapoznana z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r., nr 119, str 1 z późn. zm.) – RODO.

W tej sytuacji Polski Związek Pracodawców Przemysłu Aerozolowego jest zwolniony z obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane znalazły się w deklaracji.

Administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji jest Polski Związek Pracodawców Przemysłu Aerozolowego. Dane tę będą używane wyłącznie do realizacji celów statutowych Związku i nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

Deklaracja członkowska

Rozmiar pliku 60 KB

Pobierz plik w formacie PDF