11 czerwca XIII Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej. PZPPA wśród patronów wydarzenia

11 czerwca XIII Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej. PZPPA wśród patronów wydarzenia

11 czerwca odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja Przemysłu Chemii Gospodarczej organizowana przez EPS Media. Wydarzenie to stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z trendami występującymi w branży chemii gospodarczej oraz wymiany doświadczeń między osobami tworzącymi ten sektor.

Celem jest:
• przekazanie informacji o aktualnym stanie branży chemii gospodarczej
• stworzenie platformy wymiany informacji i pomysłów
• umożliwienie uczestnikom konferencji dostępu do firm (Partnerów Konferencji) posiadających atrakcyjną ofertę dla branży

Uczestnicy:
• właściciele, prezesi, dyrektorzy zarządzający, menedżerowie marketingu i sprzedaży w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych
• menadżerowie decydujący o zakupach w firmach z branży chemii gospodarczej
• pracownicy działów R&D firm przemysłu chemii gospodarczej
• przedstawiciele nauki

Koszt uczestnictwa:
• dla 1 osoby z firmy – 450 zł + VAT
• dla 2 osób z firmy – 420 zł + VAT za 1 osobę
• dla więcej niż 3 osób z firmy – 390 zł + VAT za 1 osobę

W ramach uczestnictwa zapewniamy:
• dostęp do materiałów konferencyjnych
• dostęp do materiałów udostępnionych przez Sponsorów, Partnerów i Patronów
• możliwość czynnego uczestnictwa, kontaktu z przedstawicielami branży, zadawania pytań
• możliwość korzystania z przerw kawowych, przerwy lunchowej

Szczegóły i rejestracja: https://www.chemiaibiznes.com.pl/wydarzenia/miedzynarodowa-konferencja-przemyslu-chemii-gospodarczej

Zapraszamy!