APEAL: Opakowania stalowe osiągnęły już cel UE w zakresie recyklingu na rok 2025

Stowarzyszenie Europejskich Producentów Stali na Opakowania (APEAL) stwierdziło, że nowe niezależnie zweryfikowane dane pokazują, że opakowania stalowe osiągnęły już nowy docelowy poziom recyklingu UE na rok 2025, cztery lata przed terminem. Następuje to po wprowadzeniu zharmonizowanej metody obliczania wskaźników recyklingu opakowań w UE, co APEAL z zadowoleniem przyjął jako ważny …