Pobierz zaproszenie w formacie PDF

Pobierz zaproszenie w formacie PDF

Klikając w poniższy link, otworzy się Państwu oficjalne zaproszenie na nadchodzącą konferencję aerozolową PZPPA oraz plan konferencji.

 

Zaproszenie / plan konferencji

Rozmiar pliku 18 MB

Pobierz zaproszenie w formacie PDF

 

Złożenie karty zgłoszenia w XVII Konferencji Aerozolowej oznacza, że osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorstwa została zapoznana z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z 2016 r., nr 119, str 1 z późn. zm.) – RODO.

W tej sytuacji Polski Związek Pracodawców Przemysłu Aerozolowego jest zwolniony z obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane znalazły się w karcie zgłoszenia.

Administratorem danych osobowych zawartych w deklaracji jest Polski Związek Pracodawców Przemysłu Aerozolowego. Dane tę będą używane wyłącznie do realizacji celów statutowych Związku i nie będą udostępniane osobom trzecim.