Witamy w naszym gronie nowego członka – Firmę Elkom-Gaz

Witamy w naszym gronie nowego członka – Firmę Elkom-Gaz

Firma została założona 01.01.1992r. i była drugą w Polsce prywatną rozlewnią gazu płynnego.
Stabilna kadra kierownicza przez lata zapewniła ciągły rozwój firmy. Firma w pierwszych latach po założeniu była małą firmą rozlewającą gaz płynny do butli, zatrudnienie nie przekraczało 10 osób, a sprzedaż gazu wynosiła ok. 140 ton/m-c.

Obecnie ELKOM- Sp. z o.o. Sp.k. zajmuje się sprzedażą gazu płynnego propan-butan, propan, butan (węglowodory z grupy C3 i C4 pochodzące z rafinacji ropy naftowej). Jest firmą zaliczaną do średnich, zatrudnienie wynosi 45 osób, a średnia miesięczna sprzedaż gazu płynnego to ok. 1200 ton w dobrze zorganizowanej sieci sprzedaży. Rozlew gazu w butle odbywa się w rozlewni gazu płynnego w Przedmościu spełniającej wymogi UE. Obok rozleniwi znajduje się baza magazynowa tj. 2 zbiorniki gazu po 200m3 każdy. Pozwala to zachować ciągłość produkcji i dystrybucji gazu. Od 2015 roku gama produktów firmy poszerzyła się o bezwonne gazy o wysokiej czystości, (propan, butan, izobutan i ich mieszaniny, w zależności od potrzeb klienta) uzyskanych dzięki nowoczesnym procesom oczyszczania w naszej instalacji, które eliminują zanieczyszczenia produktu nierafinowanego (siarka, woda, olefiny, ciężkie węglowodory).

Gazy otrzymywane są chemicznie stabilne, nie toksyczne, prawie bezbarwne i bez zapachowe, prawie wolny od związków nienasyconych i nie powodują korozji. Dlatego też produkty te są określane jako „bezpieczne” w przypadku kontaktu z otoczeniem.
Wykorzystywane są w aerozolach oraz produkcji przemysłowej.

Standardowe mieszanki jakie posiadamy dla poszczególnych zastosowań:

  • Propan 95% – 99% – 99,5%
  • Izobutan 95% – 97% – 99% – 99,5% – 99,9%
  • Normalny butan 95% – 99%
  • Mieszaniny aerozolowe 3,5 Bar, 2,7 Bar, 3,2 Bar
  • DME Eter dimetylowy 99,9%

Segmenty obrotu gazem płynnym:

  1. Butle gazowe (rozlewnia gazu) od 1992 roku
  2. Autogaz (zaopatrzenie stacji paliw) od 1994 roku
  3. Ogrzewanie (dostawy propanu) od 2000 roku
  4. Bezwonne gazy aerozolowe od stycznia 2015 roku