Podsumowanie Konferencji

Podsumowanie Konferencji

W dniach 25. i 26. października odbyła się XVII Konferencja Aerozolowa zorganizowana przez Polski Związek Pracodawców Przemysłu Aerozolowego. Miejscem spotkania był hotel Arsenal Palace w Chorzowie.

W spotkaniu wzięły udział 33 osoby reprezentujące 27 przedsiębiorstw i organizacji. Referaty prezentowane w czasie Konferencji dostępne są na naszej stronie internetowej. Opinie uczestników były bardzo pozytywne. W czasie Konferencji miało również miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PZPPA, na którym dyskutowano o programie działalności naszej organizacji.

Numer Konferencji nawiązuje do tego typu spotkań organizowanych przez Polską Federację Aerozolową Związek Pracodawców Branży Aerozolowej. Również miejsce wybrane było nieprzypadkowo, ponieważ właśnie w tym hotelu podjęta została w 2013 roku decyzja o rozwiązaniu PFA ZPBA. Historia zatoczyła więc koło.

Zrobimy wszystko, aby nowa organizacja skutecznie włączyła się w nurt życia branży aerozolowej w Polsce a nasze coroczne konferencje stały się okazją integracji i rozwoju przemysłu aerozolowego w naszym kraju.